Uncategorized - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

Category Archives: Uncategorized

1. Giới thiệu về Kinh Thánh

1. Giới thiệu về Kinh Thánh

Không có nghi ngờ gì về Kinh Thánh là một quyển sách độc nhất. Thực ra, Kinh Thánh là một tổng hợp của các sách, tổng cộng là 66 sách. Có một tác giả viết về sự độc nhất của Kinh Thánh, viết như thế này: Đây là một quyển sách: Được viết trong vòng trên […]

Kinh Thánh là gì?

Câu hỏi: Kinh Thánh là gì? Trả lời: Tên gọi “Kinh thánh” xuất phát từ chữ La tinh và chữ Hy Lạp có nghĩa là “quyển sách”, một tên gọi phù hợp nên kể từ đó Kinh thánh là quyển sách dành cho tất cả mọi người trong mọi thời đại. Nó là một quyển sách […]

KINH THÁNH – CUỐN SÁCH VÔ GIÁ – ĐÁNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM CHO MỌI NGƯỜI

Xã hội ngày càng phát triển, tự do tín ngưỡng càng được đề cao,dù bạn là vô thần hay hữu thần thì chắc chắn bạn đã từng nghe về Kinh Thánh. Dù có trải qua hàng ngàn năm, Kinh Thánh vẫn là cuốn sách đầy quyền năng và ảnh hưởng nhất mọi thời đại cho đến […]