1. Giới thiệu về Kinh Thánh - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

1. Giới thiệu về Kinh Thánh

1. Giới thiệu về Kinh Thánh

Không có nghi ngờ gì về Kinh Thánh là một quyển sách độc nhất. Thực ra, Kinh Thánh là một tổng hợp của các sách, tổng cộng là 66 sách. Có một tác giả viết về sự độc nhất của Kinh Thánh, viết như thế này:

Đây là một quyển sách:

 1. Được viết trong vòng trên 1500 năm;
 2. Được viết thông qua 40 thế hệ;
 3. Được viết bởi hơn 40 tác giả, ở những bước đường trong cuộc sống khác nhau- bao gồm các vua, nông dân, các triết lý gia, ngư dân, nhà thơ, các chính trị gia, các học giả,…
 • Môi-se, người lãnh đạo chính trị, được đào tạo tại các trường Đại Học của Ai Cập
 • Phi-e-rơ, người đánh cá
 • Amos, người chăn
 • Giô-suê, lãnh đạo quân sự
 • Nê-hê-mi, người hầu rượu
 • Đa-ni-ên, tổng thống quốc gia
 • Lu-ca, một bác sỹ
 • Sô-lô-môn, vua
 • Ma-thi-ơ, người thu thuế
 • Phao-lô, người thầy
 1. Được viết ở tại các địa điểm khác nhau:
 • Môi-se ở trong đồng vắng
 • Giê-rê-mi ở trong ngục tối
 • Đa-ni-ên ở bên sườn núi và trong một cung điện
 • Phao-lô ở trong ngục tù
 • Lu-ca trong lúc đang đi với Giăng trên sườn đồi Pát-mô
 • Những người khác ở trong sự khắc nghiệt của các chiến dịch quân sự
 1. Được viết ở các thời điểm khác nhau:

Vua Đa-vít giữa lúc có chiến tranh

Vua Sô-lô-môn ở thời hòa bình

 1. Được viết ở những tâm trạng khác nhau:

Một số bài được viết ở đỉnh cao của niềm vui, những bài khác từ nơi sâu thẳm của nỗi buồn và sự tuyệt vọng

 1. Được viết ở ba lục địa khác nhau

Châu Á, Châu Phi và Châu Âu

 1. Được viết bằng những ngôn ngữ khác nhau:

Hê-bơ-rơ…, Ả-Rập…, và Hy Lạp

 

Cuối cùng, những chủ đề của Kinh Thánh bao gồm hàng trăm các chủ đề hay gây tranh cãi. Thế nhưng, các tác giả Kinh Thánh nói về chúng với sự hòa điệu và liên tục từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Một câu chuyện đang được mở ra.

Câu chuyện đang được mở ra này là điều mà chúng ta muốn xem đến- đơn giản và không có những thuật ngữ thần học. Cho đến bây giờ điều độc đáo nhất của Kinh Thánh là sự tuyên bố đó là lời của chính Đức Chúa Trời.

Được Chúa Hà Hơi

Thường khi nói về lời Thánh Kinh, Kinh Thánh chép rằng…

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn…

2 Ti-mô-thê 3:16

Khái niệm về việc Chúa hà hơi vào lời Thánh Kinh bản thân nó là một sự nghiên cứu. Giống như khi một người hít hơi vào, và hơi thở đó đến từ sâu thẳm bên trong của người đó, cũng như vậy tất cả lời Thánh Kinh được xem như là sản phẩm của chính Đức Chúa Trời. Chúa và lời Ngài không thể tách rời được, đó cũng là một lý do tại sao Kinh Thánh thường được nói đến là Lời của Chúa.

Để đơn giản hóa việc này, chúng ta có thể xem nó như cách này. Chúa truyền cho con người những điều mà Ngài muốn được lưu lại và những người đó viết chúng lại. Hầu hết những người này được gọi là các Tiên Tri.

Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri…

Hê-bơ-rơ 1:1

Ngày nay, chúng ta nghĩ rằng những tiên tri và những người tiên đoán trước về tương lai, Nhưng ở thời điểm Kinh Thánh được viết một tiên tri chỉ là một người báo tin truyền lại những lời của Chúa cho những người khác. Đôi khi những lời tiên tri liên quan đến những sự kiện trong tương lai, nhưng rất thường xuyên những lời này cũng liên quan đến cuộc sống hằng ngày.

Đức Chúa Trời hướng dẫn những đấng tiên tri theo một cách mà những gì được chép lại là chính xác với những điều Ngài muốn viết. Cùng lúc đó, Đức Chúa Trời cho phép người viết lưu lại Lời của Ngài- Lời của Đức Chúa Trời- theo như phong cách độc nhất của vị tiên tri đó, nhưng làm việc đó mà không hề mắc lỗi. Những người này không có sự tự do để thêm vào những suy nghĩ riêng của chính họ vào các sứ điệp, hay là những điều mà chính họ mơ đến.

Trước hết anh chị em hãy biết rằng không lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được giải nghĩa theo ý riêng của một người nào, vì không lời tiên tri nào phát xuất từ ý riêng của cá nhân nào, nhưng người ta được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra sứ điệp từ Ðức Chúa Trời.

2 Phi-e-rơ 1: 20-21

Đức Chúa Trời đã không đóng dấu sự chấp nhận vào những nỗ lực văn chương của con người. Cụm từ cảm thúc/dẫn dắt [carried along] được sử dụng ở những chỗ khác trong Kinh Thánh liên quan đến việc dẫn dắt/ di chuyển một người bị liệt. Giống như một người bị liệt không thể đi bằng chính năng lực của người ấy được, như vậy các tiên tri không viết lời Thánh Kinh bằng hướng của chính họ. Kinh Thánh rất rõ ràng về điểm này- đó là sứ điệp của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc.

Tính Chính Xác Tuyệt Đối

 Những tiên tri viết về lời của Đức Chúa Trời vào một cuộn sách, thường thì được làm da động vật hoặc là từ bột giấy. Những bản gốc được gọi là bản tự viết tay.

Vì các bản tự viết tay có tuổi thọ hạn chế, nên có nhiều các bản sao chép được viết lại từ những cuộn sách đó. Nhưng những bản sao chép đó, tất cả đều được chép bằng tay! Những người chép lại nhận thức rằng những điều mà được lưu lại chính là lời của Đức Chúa Trời, dẫn đến một trong những công việc sao chép đáng chú ý nhất trong lịch sử.

Trong việc viết lại các văn bản bằng tiếng Hê-bơ-rơ

Họ sử dụng tất cả những cách bảo vệ có thể, bất kể có những rắc rối hay tốn nhiều công sức, để đảm bảo cho tính chính xác trong việc truyền tải nội dung. Số lượng của các chữ trong một quyển sách được tính toán và những chữ ở giữa cũng được nêu ra. Cũng giống như vậy đối với các từ, và những từ ở giữa cũng được ghi chú. 4

Điều này được thực hiện với cả bản sao và bản tự viết tay gốc để đảm bảo là cả hai bản đều hoàn toàn giống nhau. 5

Những bản sao chép lại rất chính xác trong quá trình chuyển soạn đến nổi mà khi Các Cuộn Sách Biển Chết [Dead Sea Scrolls] được tìm thấy (viết vào năm 100 Trước Công Nguyên), và được so sánh với các bản sao được chép đi chép lại từ nhiều thế kỷ cho đến giai đoạn 1000 năm sau đó (900 Sau Công Nguyên), không hề có những sự khác nhau đáng kể nào về nội dung.

1. Giới thiệu về Kinh Thánh
1. Giới thiệu về Kinh Thánh
Các Cuộn Sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) cho thấy Kinh Thánh đã không thay đổi

Joshephus, một nhà lịch sử học người Do Thái từ thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên, tóm tắt lại cho người của ông khi phát biểu rằng…

Chúng ta công nhận cách kiên quyết về uy tín của những quyển sách này của dân tộc chúng ta, là bằng chứng bởi những việc chúng ta làm; vì đã trải qua nhiều thế hệ, không ai có thể mạnh dạn thêm vào bất cứ điều gì vào các sách, hoặc lấy đi những điều gì từ chúng, hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong chúng, nhưng điều này trở nên rất tự nhiên đối với tất cả những người Do Thái…đó là trân trọng những quyển sách đó…thiêng liêng. 6

Những người này hoàn toàn bị thuyết phục rằng việc can thiệp vào sứ điệp là dối trá với Đức Chúa Trời. Chúng ta có một lý do để chắc chắn rằng những gì chúng ta có ngày hôm nay cốt yếu giống như những gì các nhà tiên tri đã viết.

 

Thật sự Kinh Thánh là một quyển sách độc đáo theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Chẳng khác nào Kinh Thánh là…một quyển sách được trích dẫn nhiều nhất, được phát hành nhiều nhất, được biên dịch nhiều nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người.7

Cựu Ước và Tân Ước

Khi chúng ta bắt đầu đi qua Kinh Thánh, việc biết Kinh Thánh được chia ra làm hai phần chính thì rất có ích- Cựu Ước và Tân Ước. Theo lịch sử, phần Cựu Ước thì được chia ra làm thể loại nhỏ hơn:

 1. Các sách về Luật Môi-se ( Đôi khi được nói đến là Các sách Torah, Các sách của Môi-se, hoặc Luật Pháp)
 2. Các Sách Tiên Tri ( Sau đó, phần thứ ba được gọi là Các Sách Văn Thơ, và được chia ra từ Các Sách Tiên Tri)

Trong Thánh Kinh, cụm từ Luật Pháp và Các Tiên Tri là một cách nói về cả phần Cựu Ước– một phần bao gồm khoảng hai phần ba của cả Kinh Thánh. Một phần ba còn lại được nói đến là Tân Ước.

 

Lời của Đức Chúa Trời

Nhớ rằng các thể loại thánh kinh thì không đáng để chỉ trích. Điều quan trọng để ghi nhớ là Kinh Thánh tuyên xưng là Lời của Đức Chúa Trời- Sứ điệp của Ngài cho con người. Chúng ta được cho biết rằng thông qua các trang của Kinh Thánh chúng ta có thể trở nên quen thuộc với Đức Chúa Trời. Tuyên bố như vậy khiến cho kể cả những người trung lập nhất cũng phải dừng lại và suy xét điều mà Kinh Thánh nói đến.

CHÚA ôi, Ngài hiện hữu đến đời đời;
Lời Ngài được vững lập trên trời.

Thi Thiên 119: 89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.