Không Tin Kinh Thánh Sẽ Không Bao Giờ Tìm Thấy Lời Giải Đáp Cho Cuộc Đời Mình - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

Không Tin Kinh Thánh Sẽ Không Bao Giờ Tìm Thấy Lời Giải Đáp Cho Cuộc Đời Mình

Đừng Tìm Kiếm Sai Chỗ!
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, Ánh sáng cho đường lối con. (Thi Thiên 119:105, TTHĐ)
Nhà hài kịch nổi tiếng người Đức, Karl Vallentin, đã có một hoạt cảnh hài rất hay để minh họa sự tìm kiếm câu trả lời khờ khạo của con người.
Hãy hình dung một sân khấu không có ánh đèn nào ngoại trừ một ánh đèn tạo thành một vòng tròn nhỏ ở góc sân khấu. Và rồi diễn viên hài bước vào, anh ta cứ bước lòng vòng xung quanh cái vòng tròn ánh sáng trên sân khấu với một vẻ mặt lo lắng. Anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc sau, một diễn viên khác đóng vai cảnh sát đi ra và hỏi anh bị mất thứ gì. “Tôi bị mất chìa khóa nhà”, diễn viên Vallentin trả lời. Viên cảnh sát cùng đi tìm kiếm với anh ta, nhưng mãi vẫn không tìm được.“Anh có chắc làm mất nó ở đây không?”, viên cảnh sát hỏi.“Ồ, không!”, Vallentin trả lời và chỉ tay vào một góc tối khác, “Tôi làm mất nó ở đằng kia”. “Thế sao anh lại đi tìm ở đây???”“Vì ở đằng kia không có ánh sáng!”
Cũng giống như người tìm chìa khóa ngớ ngẩn kia, loài người đang tìm kiếm câu trả lời cho các nan đề của mình ở sai chỗ. Họ tìm đến khoa học, tâm lý học, triết học, chính trị, vật chất, ngay cả các thần tượng, nhưng chân lý không ở đó.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:8). Con người không thể nào có lời giải đáp cho những câu hỏi:Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?Tôi sẽ đi về đâu sau khi chết? Câu trả lời chỉ được tìm thấy trong Kinh Thánh, là Lời Thánh của Đức Chúa Trời, được viết bởi sự thần cảm của Ngài.
Những ai cười nhạo và không tin Kinh Thánh sẽ không bao giờ tìm thấy lời giải đáp cho những điều ở trên, nhưng những ai tìm kiếm chân lý trong Lời Chúa thì sẽ tìm được. Chính Kinh Thánh tự nói về mình rằng: “Những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó” (Châm Ngôn 4:22).
Ngay trước câu Kinh Thánh này, Lời Chúa phán rằng: “Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi” (câu 20–21).
Chúng ta phải chú ý đến những gì Chúa phán, phải luôn nhìn vào chúng, phải luôn giữ lấy chúng trong lòng mình để suy ngẫm và làm theo. Chìa khóa mà người diễn viên hài kia đang cần tìm nằm ở trong bóng tối, nhưng ông ta lại dại dột tìm nó ở chỗ có ánh sáng thấy được. Điều này giống với Chân lý của Đức Chúa Trời, chỉ có điều hình ảnh thì trái ngược, đó là Chân lý Chúa đang nằm trong ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, nhưng phần lớn con người lại đang đi tìm trong bóng tối.
Mong rằng chúng ta sẽ không giống như người tìm chìa khóa kia. Thậm chí dù chúng ta đã tìm ra được Chân lý là Chúa Cứu Thế Giê-xu – Ngài phán rằng “Ta là đường đi, chân lý và sự sống” – nhưng còn vô số chân lý khác trong Kinh Thánh mà nếu chúng ta không tiếp tục tìm kiếm và sống theo, chúng ta sẽ dễ dàng trở lại con đường lầm lạc, đi tìm lời giải đáp và giải pháp ở sai chỗ, giống như người ngớ ngẩn kia, thậm chí kết cục còn thê thảm hơn lúc ban đầu!
“Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, TTHĐ)”
Kính lạy Chúa của con. Con xin tiếp nhận lời Ngài dạy và trân trọng tuân giữ các điều răn của Ngài. Con sẽ lắng tai nghe điều khôn ngoan từ Chúa và hướng lòng con về sự thông sáng. Con tin rằng nếu con cầu xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và sự hiểu biết, nếu con hết lòng tìm kiếm sự chỉ dẫn của Ngài như tìm tiền bạc, như kiếm báu vật, thì chắc chắn con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời, bởi vì Lời Ngài hứa với con như vậy.
Lạy Chúa, Ngài là Đấng ban con cho sự khôn ngoan, điều tri thức và thông sáng, Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ cho người sống chính trực, Ngài bảo vệ con đường của người công chính và giữ gìn các lối của thánh đồ Ngài. Con nguyện sẽ đi theo sự công chính và công minh, sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp của Ngài, để linh hồn con được vui mừng, vì sự khôn sáng của Chúa sẽ luôn bảo vệ và giải thoát con khỏi mọi điều ác. A-men!” (A-men nghĩa là: Nguyện những điều này sẽ được thành) (Lời cầu nguyện dựa theo Châm Ngôn 2:1–12).
Biên tập: NLPH
Nguồn: Bill Bright

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.