[ Tìm hiểu Kinh Thánh ] Kinh Thánh Có Từ Khi Nào? - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

 [ Tìm hiểu Kinh Thánh ] Kinh Thánh Có Từ Khi Nào?

 Kinh Thánh Có Từ Khi Nào?

Nhiều đọc giả Kinh Thánh thường thắc mắc rằng: Kinh Thánh có từ bao giờ? Được ghi chép bởi ai? Được sao chép qua nhiều thế hệ và được dịch ra nhiều ngôn ngữ vậy liệu có sai lạc trong quá trình dịch thuật?
————————–
Kinh Thánh gồm 2 phần Cựu Ước và Tân Ước:
Cựu Ước được ghi chép từ 1500TCN-430TCN bởi các đấng tiên tri được lựa chọn và được sao chép rất kỹ lưỡng qua từng thế hệ của người Do Thái vì đối với dân Do Thái bấy giờ thì Kinh Thánh là quý hơn hết. Hiện tại, không còn các bản gốc của Kinh Thánh Cựu Ước nhưng có những bản sao được tìm thấy ở Qumran vào năm 1947 rất đáng tin cậy, các bản sao này đều có niên đại từ trước công nguyên và hoàn toàn giống với nội dung Kinh Thánh hiện đại hiện nay.
Các Cuộn Sách Biển Chết được tìm thấy ở Qumran:
– https://vnexpress.net/nhung-cuon-sach-bien-chet-cuoi-cung-o-hang-dau-lau-3409959.html
Viện bảo tàng Israel tại Giêrusalem, nơi trưng bày các cuộn sách biển chết và các cuộn sách khác:
http://dss.collections.imj.org.il/temple
Tân Ước được ghi chép sau công nguyên đến khoảng năm 96 là hoàn tất bởi các sứ đồ đi theo Đức Chúa Jesus. Hiện tại, một số bản gốc được lưu trữ tại Vatican. Chúng ta biết Kinh Thánh Tân ước chúng ta có ngày hôm nay là đúng với nguyên bản của nó vì:
1. Chúng ta có một số lượng lớn các bản sao chép viết tay trên 24,000 bản.
2. Các bản sao chép này đều phù hợp với nhau, từng chữ, 99.5% theo thời gian
3. Ngày của những bản viết tay này rất gần với ngày của những nguyên bản của nó.

 

 

 

Kinh Thánh được tìm thấy tại Biển Chết

 

Kinh Thánh bản ngày nay

 

 

Kinh Thánh được tìm thấy tại Biển Chết

 

Kinh Thánh được tìm thấy tại Biển Chết

 

 

 

Kinh Thánh được tìm thấy tại Biển Chết

 

Tất cả những người sao chép hay dịch Kinh Thánh đều là những người có trình độ và đức tin rất lớn được tuyển chọn. Vả, cuối sách Kinh Thánh có chép lời mà khiến tất cả những người sao chép hay dịch đều phải rất cẩn thận và kỹ lưỡng từng câu, từng chữ:
“Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”
‭‭Khải-huyền‬ ‭22:18-19‬ ‭VB1925‬‬
http://bible.com/193/rev.22.18-19.vb1925
Nguồn: Kinh Thánh là Sự Thật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.