Sách Kinh Thánh bản truyền thống (1925), có viền đen tên sách, trọn bộ tân ước – cựu ước, cỡ trung 12x18cm - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

Sách Kinh Thánh bản truyền thống (1925), có viền đen tên sách, trọn bộ tân ước – cựu ước, cỡ trung 12x18cm

280.000

Cỡ to chữ dễ đọc
Vận chuyển tiêu chuẩn 1 – 3 ngày
Trọn bộ 66 sách cưu ước – tân ước
Sách trọn bộ đầu đủ 66 sách của Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền, khổ trung 12cm x 18cm

Hết hàng