Sách Kinh Thánh song ngữ Anh Việt mạ bạc, bản truyền thống 1925 - 1926, King James Version, trọn bộ 66 sách, cỡ lớn - Sách Kinh Thánh - Mua sách Kinh Thánh - Bán sách Kinh Thánh

Sách Kinh Thánh song ngữ Anh Việt mạ bạc, bản truyền thống 1925 – 1926, King James Version, trọn bộ 66 sách, cỡ lớn

600.000

Loại to – khổ to – chữ to dễ đọc
Thời gian ship tiêu chuẩn 1 – 3 ngày trên toàn quốc
Trọn bộ 66 sách
Sách trọn bộ đầu đủ 66 sách của Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền